Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring de-beste-datingsite.be

(23-10-2020)

Bij Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351, Luxemburg ("Interdate S.A.") is gegevensbescherming een belangrijke pijler binnen onze dienstverlening. Om die reden verwerken we klantgegevens uitsluitend in overeenstemming met geldende regelgeving binnen de AVG.

We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens die je aan ons beschikbaar stelt door onze website te bezoeken, voor het gebruiken en vergelijken van de datingservices van ("de-beste-datingsite.be"). We mogen deze gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken op basis van de toestemming die jij ons hebt verleend.

Persoonlijke gegevens

Onder de persoonlijke gegevens valt alle informatie die verwijst naar een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon ("gegevenssubject").

Loggegevens

Bij een bezoek aan onze homepage verstuurt je internetbrowser om technische redenen automatisch de volgende gegevens (loggegevens) naar onze webserver waar deze gegevens in onze logbestanden worden opgenomen:

  • datum en tijd van je bezoek, de link van de website die je naar onze website heeft geleid, de door jou opgevraagde gegevens en het volume hiervan, browsertype en -versie, besturingssysteem, IP-adres, en het domeinnaam van je internetprovider

Dit is informatie die op geen enkele wijze conclusies trekt die betrekking hebben op natuurlijke personen. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de inhoud van de website die je hebt geopend correct te kunnen tonen, en is verplicht voor de online aanbiedingen. Loggegevens worden alleen voor statistieke doeleinden gebruikt en daarna verwijderd, met als doel de online aanwezigheid van ons bedrijf en de achterliggende technologie te optimaliseren.

Doel van gegevensverwerking

We gebruiken bovenstaande persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om onze websites veilig te houden door beveiligingsrisico's te verkleinen en frauduleus gedrag te voorkomen, andere criminele activiteiten die worden uitgevoerd om schade te veroorzaken op te sporen; alsmede analyse van de inhoud

Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om bovengenoemde doelen te bereiken. Tenzij anderszins uitdrukkelijk wordt vermeld, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking artikel 6, lid 1, sub b en f van de algemene gegevensbeschermingsverordening, of je uitdrukkelijk verleende toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub a van de algemene verordening inzake gegevensbescherming.

Als bovengenoemde gegevens verder worden verwerkt voor een ander dan het oorspronkelijke hierboven genoemde doel, zijn we verplicht je eerst hiervan op de hoogte te stellen en te vertellen wat het nieuwe doel is. Hierdoor heb je de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van je gegevens voor een ander doel.

Gegevensoverdracht

Alle gegevens die je ons verstrekt zullen in vertrouwen worden behandeld. We verkopen je persoonsgegevens niet aan derden.

Je gegevens zullen in principe niet beschikbaar worden gemaakt voor gebruik door derden, tenzij je hier toestemming voor hebt gegeven of wanneer we volgens de wet het recht όf de plicht hebben om deze gegevens over te dragen.

We dragen, indien dit wettelijk toelaatbaar of noodzakelijk is om aan de huidige wetgeving of rechtsnormen te voldoen, persoonlijke gegevens over aan rechtbanken, de belastingdienst en toezichthoudende autoriteiten. We nemen alle nodige stappen om je zover mogelijk is te garanderen dat je persoonsgegevens bij ons veilig zijn.

Voor zover dit noodzakelijk is voor de terbeschikkingstelling van onze dienst sturen we persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden door aan:

· insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Duitsland. Onze serviceprovider is verantwoordelijk voor het exploiteren van ons platform, verdere ontwikkeling van software, klantenservice en marketing.

· R&T Medienetwerk, Nassaulaan 36, 2341 EE Oegstgeest, Nederland. We gebruiken REVIEWTYCOON, een platformoplossing voor het maken van vergelijkingswebsites, aangeboden door R&T Media Network. De informatie die binnen deze oplossing wordt gegenereerd, wordt opgeslagen bij R&T Media Network.

De overdracht naar adressen buiten de EU vindt enkel plaats als dit vereist is voor het vooraf gedefinieerde doel, en alleen op basis van de standaardbepalingen van de EU (zoals contractueel vastgelegd). Dit garandeert dat je gegevens overeenkomstig de bepalingen van gegevensbescherming in de VS worden verwerkt (passend besluit van de EU-commissie van 12 juli 2016, C(2016) 4176 eindversie, officiële publicatie L 207/1 van 1 augustus 2016).

Bewaarperiode

Als een expliciete bewaarperiode niet is aangegeven bij het verzamelen van de gegevens (bijvoorbeeld in het kader van een instemmingsverklaring), zullen persoonsgegevens worden verwijderd als ze niet meer nodig zijn voor het doel van gegevensverzameling, tenzij wettelijke verplichtingen om gegevens bij te houden het niet toelaten om de gegevens te verwijderen (bijvoorbeeld bij belasting- en handelsrechtelijke verplichtingen om gegevens bij te houden).

Gegevensbeveiliging

We nemen technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen die we binnen ons bedrijf opslaan, en we beschermen persoonsgegevens tegen manipulatie, verlies van vertrouwelijkheid, vernietiging, en tegen toegang door onbevoegden. De veiligheidsmaatregelen van ons bedrijf worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Rechten van gegevenssubjecten: recht op informatie, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens, recht op bezwaar, en recht op de overdraagbaarheid van gegevens

We zullen je op verzoek schriftelijk op de hoogte stellen van de huidige wetgeving met betrekking tot welke persoonsgegevens we binnen ons bedrijf opslaan. Als je zelf geregistreerd staat als gebruiker, bieden we je de mogelijkheid om je eigen gegevens te bekijken, en, indien mogelijk, deze gegevens aan te passen en/of te verwijderen. Als er ondanks alle inspanningen binnen ons bedrijf onjuiste informatie is opgeslagen, en het lukt je als gebruiker niet om deze gegevens te corrigeren, zullen we ze op verzoek voor je aanpassen.

Je hebt daarnaast het recht om restricties toe te passen op het door ons als bedrijf verwerken van persoonsgegevens. Ook mag je eisen dat je de gegevens die je aan ons hebt verleend in te zien op een gestructureerde, standaard en machine-leesbare manier. Je mag ook bewaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door ons bedrijf.

Bovendien heb je het recht om te eisen dat je persoonsgegevens worden verwijderd, tenzij wettelijke verplichtingen om gegevens bij te houden dit verhinderen. We verwijderen gegevens wanneer we ze niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, of als je je toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrondslag is voor de verdere verwerking van je gegevens. Daarnaast verwijderen we gegevens als de verwerking om voor ons onbekende redenen illegaal was, of als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er vooraf geen legitieme belangen zijn voor de verwerking. Je gegevens worden ook verwijderd als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Ons bedrijf heeft ook technische maatregelen geïmplementeerd om alle ontvangers van je gegevens op de hoogte te stellen van je verzoek tot verwijdering of correctie. Dit geldt alleen voor gevallen waarin we deze gegevens openbaar hebben gemaakt of gedeeld. Alle links, kopieën en reproducties van je persoonlijke gegevens worden verwijderd.

Als je hebt ingestemd met de verwerking van je persoonlijke gegevens heb je op elk moment het recht om de toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming maakt eerdere verwerking van gegevens niet onwettig.

De overdracht van gegevens aan ons bedrijf gebeurt op vrijwillige basis. Deze gegevens zijn echter noodzakelijk voor het verdere verloop van het contract/lidmaatschap of voor het beantwoorden van je vragen. Wil je je gegevens niet vermelden, dan kan dit het contract onder bepaalde omstandigheden ongeldig maken, of je vragen kunnen niet worden beantwoord. Het verstrekken van gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract.

De contactgegevens voor gegevensbescherming van ons bedrijf zijn:

[email protected] of per post naar

Interdate S.A. C-Date Data Protection Officer
13 Rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg

Je hebt ook het recht om bij de bevoegde toezichthouder voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over gegevensverwerking door ons bedrijf.

De controleautoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor ons bedrijf is:

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxemburg

Tel.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Als gegevenssubject heb je de mogelijkheid om de toezichthouder voor gegevensbescherming in je land te benaderen: ( https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 ).

Analyses op basis van tracking, remarketing tools

We gebruiken zogenaamde trackingtechnologieën om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren.

Google Analytics

de-beste-datingsite.be maakt ook gebruik van Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, een webanalyticsdienst van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies: tekstbestanden geplaatst op de computers van klanten. Dit doet Google om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die door de cookie is gegenereerd over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen op een Google-server in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door klanten te evalueren, analyses van website-activiteiten voor websites te compileren, en om andere diensten aan te bieden die zijn gekoppeld aan website- en internetgebruik. Indien van toepassing zal Google deze informatie ook doorgeven aan derden voorzover dit wettelijk voorgeschreven is of als derden deze gegevens namens hen verwerken. Google zal het IP-adres niet associëren met andere gegevens die het hiervan heeft. Gebruikers kunnen de plaatsing van cookies voorkomen door de juiste instellingen in hun browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als dit wordt gedaan, het mogelijk niet mogelijk is om alle functies van deze website in hun volledige capaciteit te gebruiken. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met de verwerking van verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor bovenvermelde doeleinden. Voor gedetailleerde informatie over Google Analytics en gegevensbescherming ga je naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Voor gebruikersanalyse maken wij gebruik van Universal Analytics. Hiermee kunnen wij informatie verkrijgen over het gebruik van onze aanbiedingen op verschillende apparaten ("Cross Device"). We gebruiken met behulp van de cookie-technologie een pseudoniem gebruikers-ID die geen persoonlijke gegevens bevat en geen gegevens naar Google stuurt. Gegevensverzameling en -opslag kunnen op elk moment worden uitgeschakeld via een browser-plugin van Google ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ). Deze opt-out moet worden uitgevoerd op alle systemen die je gebruikt, bijvoorbeeld in een andere browser of op je mobiele apparaat. Meer informatie over Universal Analytics vind je hier: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=6010376

De volgende advertenties voor Google Analytics zijn ingeschakeld:

  • Remarketing met Google Analytics
  • Google Display Network Impression Reporting
  • Google Analytics Demographics and Interest Reporting
  • Geïntegreerde diensten die Google Analytics vereisen om gegevens te verzamelen via het advertentiecookies en identificatiemiddelen

Deze reclamefuncties gebruikt Google Analytics om aanvullende gebruikersgegevens te verzamelen via Google advertentiecookies (zie voor informatie https://www. oogle.com/policies/technologies/types/ ) en identificatoren, voor gegevens die via een standaard Google Analytics-implementatie zijn verzameld.

Cloudflare

Om te beschermen tegen aanvallen, kwaadaardige bots, en om de laadtijden van onze websites te optimaliseren, gebruiken we de diensten van onze technologiepartner Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS. Alle gegevens die worden overgedragen van of naar deze website (inclusief je IP-adres) worden verwerkt via het wereldwijde ("Content Delivery Network") van Cloudflare. Standaard wordt het dichtstbijzijnde datacentrum gebruikt. Cloudflare beheert datacentra binnen de EU. Voor datacentra buiten de EU gelden de standaardcontractuele clausules van de EU. Om aanvallen te herkennen en zich ertegen te kunnen verdedigen, slaat Cloudfare gegevens op die meestal binnen 4 uur worden verwijderd, en die maximaal 3 dagen worden bewaard. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Cloudflare naar https://www.cloudflare.com/security-policy . Details over wat Cloudflare precies aan gegevens opslaat kun je hier vinden: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/ . Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de verwerking van de verzamelde gegevens door Cloudflare zoals hierboven beschreven.

Cookies

Voor sommige diensten van de-beste-datingsite.be zijn zogenaamde cookies nodig. de-beste-datingsite.be informeert gebruikers expliciet over het gebruik van cookies.

Cookies zijn tekstfragmenten die voor een beperkte tijd (zogenaamde sessiecookies) in het tijdelijke geheugen van een computer worden opgeslagen, of op de harde schijf van een computer (zogenaamde permanente cookies). Cookies bevatten bijvoorbeeld gebruikersinformatie over eerdere toegang tot de server, informatie over welke aanbiedingen zijn opgevraagd, of over welke betaalmethode overeen is gekomen tijdens vorige transacties. Cookies slaan persoonlijke instellingen op websites op met als belangrijkste doeleinden het personaliseren van aanbiedingen die gebruikers wordt aangeboden, en het gebruik van diensten zo comfortabel mogelijk te maken zodat bezoekers niet bij elk bezoek alle instellingen opnieuw hoeven vast te leggen. Daarentegen worden cookies niet gebruikt om programma's onafhankelijk uit te voeren of om virussen op de computers van gebruikers te laden.

de-beste-datingsite.be gebruikt sessiecookies, partner- en affiiate-cookies en permanente cookies.

Permanente cookies:

de-beste-datingsite.be gebruikt zogenaamde permanente cookies om de persoonlijke gebruiksinstellingen op te slaan die een gebruiker verzendt wanneer hij gebruikmaakt van de diensten van de-beste-datingsite.be. Dit zorgt ervoor dat gebruikers hun persoonlijke instellingen weer vinden wanneer ze terugkeren naar websites van de-beste-datingsite.be. Daarnaast is het nodig voor de automatische differentiatie van de lidmaatschapsstatus van de gebruiker, en om te herkennen of ze al specifieke voorlichtings- en reclamecampagnes hebben gezien of aan een enquête hebben deelgenomen. Gebruik van persistente cookies is bedoeld om de-beste-datingsite.be te personaliseren en te verbeteren.

Toestemmingsverklaring

Met het aangaan van het contract stem ik in met het verzamelen en verwerken van mijn persoonlijke gegevens in het kader van het Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351, Luxemburg, of door derden die werken in naam en namens Interdate S.A.

Mij is medegedeeld dat Interdate S.A. mijn toestemming vastlegt.

Daarnaast ben ik ervan op de hoogte dat persoonlijke gegevens over mij als persoon, die worden verzameld in het kader van hierboven genoemde doeleinden, worden verwerkt in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG-wetgeving).

Mij is medegedeeld dat de verwerking van mijn gegevens op vrijwillige basis plaatsvindt en dat ik mijn toestemming voor de verwerking van mijn gegevens kan weigeren of deze op elk moment kan intrekken zonder dat ik daar zelf nadeel van ondervind.

Om toestemming in te trekken is het voldoende om het IP-adres dat gebruikt wordt voor het bezoeken van deze website te versturen naar:

[email protected]

Ik ben ervan op de hoogte dat ik mijn verzoek per fax kan sturen naar 44 207 691 78 03 of per post naar Interdate S.A., klantenservice C-Date / Intrekking van toestemming of gegevensrectificatie, 13 Rue du Commerce L-1351, Luxemburg.